Wednesday, March 22, 2017

தவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு 19.03.2017

*தவக்காலம்  நான்காம் ஞாயிறு  19.03.2017**இன்றைய நற்செய்தி வாசகங்கள்*
1 சாமுவேல் 16:1ஆ,6-7,10-13அ
1 எபேசியா 5:8-14
யோவான் 9:1-41


*முன்னுரை*

அன்புடையீர்,
தவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறான இன்று உலகின் ஒளியாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளை நாடி ஆலயம் வந்துள்ள இறைமக்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.
பார்வையற்றவர் ஒருவர் இயேசுவால் தொடப்பட்டுகின்றார். பிறவியிலிருந்தே பார்வை இல்லாமல் போனது யார் குற்றம்? என்பதை அறிய சீடர்கள் ஆர்வம் கொள்கின்றனர். ஆனால் இயேசு இறைவனின் செயல்பாடுகள் இவர் வழியாக வெளிப்படும் பொருட்டே அவருக்கு இப்படி நேர்ந்தது என்று கூறுகிறார். ஆம் பார்வை பெற்றவர் இறைமகன் இயேசுவிற்குச் சான்று பகர்கின்றார். ஆனால் அவரைச் சூழந்து கொண்டு கேள்விகள் கேட்டும் யூதர்களோ தங்கள் இதயத்தைக் கடினப்படுத்திக் கொண்டு இறைமகனுக்கு எதிராகக் குற்றம் காண விழைகின்றார்கள். பார்வையற்றவரோ யூதர்களுக்கு அஞ்சாமல் இயேசுவை மீட்பராக நம்பினார்.
கடந்த வாரம் வந்த சமாரியப்பெண்ணைப் போலவும், இந்த வாரம் வரும் பார்வையற்றவரைப் போலும் நாம் நேரடி அனுபவம் பெறவில்லை என்றாலும் இறைமகன் இயேசுவின் உடனிருப்பை எப்பொழுதும் உணரமுடியும். மேலே கூறப்பட்ட இருவரின் குறைகளிலிருந்து மீட்டு அவர்களுக்குப் புதிய வாழ்வை தந்தார். இதுபோல் அவர் தன் கரங்களை நீட்டி நம்மையும் மீட்கக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஒளியின் மக்களாக வாழ அழைப்பு விடுக்கும் இன்றைய வாசங்களை உணர்ந்து புதுப் பார்வை பெற்று ஒளியின் மக்களாய் இன்றைய திருப்பலியில் கருத்துடன் பங்குகொண்டு நம்மில் புதுவாழ்வு மலரச் செபிப்போம். வாரீர்..

*வாசகமுன்னுரை*

*முதல் வாசக முன்னுரை*

இஸ்ரயேல் மக்களுக்கு அரசரை தேர்ந்தேடுக்கக் கடவுள் இறைவாக்கினர் சாமுவேலை அனுப்புகின்றார். மனிதன் பார்ப்பது, தீர்மானிப்பத உருவிதம். இநைவன் பார்ப்பது, தீர்மானிப்பது வேறுவிதம். மனிதன் வெளிப்புறத் தோற்றத்தை மட்டுமே பார்க்கின்றான். இறைவனோ இதயத்தைப் பார்க்கின்றார். எனவே தான் ஈசாயின் கடைசி மகன் தாவீதை அரசனாகத் திருப்பொழிவு செய்தார். அன்று முதல் ஆண்டவரின் ஆவி தாவீதின் மேல் நிறைவாக இருந்தது. இவ்வாறு இஸ்ரயேல் மக்களின் அரசர் தெரிந்துக்கொள்ளப்பட்ட நிகழ்வுகளைப் பதிவுச் செய்தச் சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வரும் வாசகத்திற்குக் கவனமுடன் கேட்போம்.


*இரண்டாம் வாசக முன்னுரை*

இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் புனித பவுலடியார் கூறுவது என்னவென்றால் யூதர்களைப் போல ஒளிதரும் மெசியாவை ஏற்றுக் கொள்ளத் தயக்கம் காட்டக்கூடாது. அவர்களைப் போல வெளித்தோற்றத்தை மட்டுமே பார்க்காமல், இதயத்தையும் பார்க்க வேண்டும். இதயம் இருண்டு போனால் ஒளி எங்கிருந்து வரும்? ஆண்டவருக்கு உகந்தது எதுவோ, நல்லது எதுவோ என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்தது செயல்பட வேண்டும் என அழைப்பு விடுக்கும் இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தைக் கவனமுடன் உள்ளத்தில் பதிவு செய்வோம்.


*பதிலுரைப் பாடல்*

பல்லவி : ஆண்டவரே என் ஆயர் எனக்கேதும் குறையில்லை!
திருப்பாடல்கள்: 23: 1-3, 3-4,5,6

ஆண்டவரே என் ஆயர், எனக்கேதும் குறையில்லை. பசும்புல் வெளிமீது எனை அவர் இளைப்பாறச் செய்வார், அமைதியான நீர்நிலைகளுக்கு எனை அழைத்துச் செல்வார். அவர் எனக்குப் புத்துயிர் அளிப்பார். பல்லவி

தம் பெயர்க்கேற்ப எனை நீதிவழி நடத்திடுவார், மேலும், சாவின் இருள்சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நேர்ந்தாலும், நீர் என்னோடு இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்சிடேன், உம் கோலும் நெடுங்கழியும் என்னைத் தேற்றும். பல்லவி

என்னுடைய எதிரிகளின் கண் முன்னே எனக்கொரு விருந்தினை ஏற்பாடு செய்கின்றீர்; என் தலையில் நறுமணத் தைலம் பூசுகின்றீர்; எனது பாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது. பல்லவி

உண்மையாகவே, என் வாழ்நாள் எல்லாம் உம் அருள் நலமும் பேரன்பும் எனைப் புடைசூழ்ந்துவரும்; நானும் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன்.   பல்லவி


*நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி*

உலகின் ஒளி நானே; என்னைப் பின்தொடர்பவர் இருளில் நடக்கமாட்டார்; வாழ்வுக்கு வழி காட்டும் ஒளியைக் கொண்டிருப்பார் ' என்கிறார் ஆண்டவர்!


*மன்றாட்டுகள்*

1 உலகில் தோன்றும்  ஒவ்வொரு மனிதரையும் ஒளிர்விக்கும் எம் இறைவா! எம் திருஅவையின் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், அருட்பணியாளர்கள், பொது நிலையினர் ஆகிய அனைவரும் உலகின் ஒளியாம் இறைஇயேசுவின் வார்த்தையாலும் உணவாலும் ஊட்டம் பெற்று உமக்கு உகந்தவராகவும், பணிவாழ்வில் உமக்கு உகந்தவற்றையே நாடவும் பிறரை நேர்மையான உள்ளத்தோடு அன்பு செய்து வாழத் தேவையான அருளைப் பொழிந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை வேண்டுகிறோம்.

2. உலகில் தோன்றும் ஒவ்வொரு மனிதரையும் ஒளிர்விக்கும் எம் இறைவா! இருளில் மூழ்கி இருக்கும் எம் குடும்பங்கள் இத்தவக்காலத்தில் உம்மோடு ஒப்புரவாகி, பார்வை பெற்று இறைஇயேசுவின் உடனிருப்பை உணர்ந்தவர்களாவும், செபித்திருந்து உம் வல்லமையைப் பெற்றவர்களாகவும், இயேசுவின் சீடர்களாய் எமக்கு அடுத்திருப்பவர்கள் உம்மை எம்மில் கண்டு விசுவாசம் கொள்ள வேண்டிய வரம் தர வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.

3 உலகில் தோன்றும் ஒவ்வொரு மனிதரையும் ஒளிர்விக்கும் எம் இறைவா! மாந்தர்களின் பேராசையால் நாங்கள் இழந்த இயற்கைச் செல்வங்களை மீண்டும் பெற்ற வளமுடன் வாழவும், ஏழ்மையை எதிர்நோக்கித் தள்ளப்படும் விவசாய மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் மேன்மைபடவும், நீர் ஆதாரங்கள் செழித்தோங்க வேண்டிய மழையைப் பெற்றிடவும் அருள்மாரிப் பொழிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

4 உலகில் தோன்றும்  ஒவ்வொரு மனிதரையும் ஒளிர்விக்கும் எம் இறைவா! “ என்னோடு இல்லாதவர், எனக்கு எதிரியே” என்கிறார் இயேசு. நாம் அவரின் மக்கள் எனில், அவர் வழியில் நடப்பவர் எனில், நம் வாய் திறப்போம். சமூக அவலங்களுக்குக் குரல் கொடுப்போம். மக்கள் உரிமைகள் மறுக்கப்படும்போது, குரல் கொடுப்போம். இன்றைய சமூகச் சூழலில், நீதிக்காகக் குரல் கொடுப்பதும், ஒரு சாட்சிய வாழ்வே. எனவே நாமும் வாய் திறந்து  நீதிக்காகக் குரல் கொடுக்கவும், இறையரசை அறிவிக்க இணைந்துச் செயல்படவும் வேண்டிய வரங்களை வழங்கிட இறைவா உம்மிடம் மன்றாடுகிறோம்...

              www.anbinmadal.org


Tuesday, March 14, 2017

*தவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு 19.03.2017*


*தவக்காலம்  மூன்றாம் ஞாயிறு  19.03.2017*


 *இன்றைய நற்செய்தி வாசகங்கள்*

*முன்னுரை*


அன்புடையீர்,
தவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறான இன்று ஆலயம் வந்துள்ள இறைமக்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.
இயேசுவுடன் உரையாடியச் சமாரியப் பெண் அவரை மீட்பராக, மெசியாவாகக் கண்டு கொண்டு வியந்துபோனவர், தான் பெற்ற அந்த இறையனுபவத்தைத் தன் இனத்தவருடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஊருக்குள் ஒடிச் செல்கிறார். 

ஆம் அன்பர்களே ! இயேசுவின் முதல் இறையரசு நற்செய்தி அறிவிப்பாளராகச் செயல்பட்டார் என்றால் அது மிகையகாது. அப்பெண்ணின் பாவ வாழ்க்கையைப் பற்றி இயேசு கூறியபோது அதைக் கண்டு அஞ்சவில்லை. அதனை ஏற்றுக் கொணடதன் மூலமாக மீட்பைப் பெற்றார். இயேசுவின் பொங்கி எழும் ஜீவஊற்று அவரது பாலைவனமாக இருந்த வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிப் பொங்கும் பூங்காவனமாக மாறியது. அவரின் ஊரார் அனைவரும் அவரால் மீட்பைக் கண்டனர்.
ஆம்! இயேசு சமாரியப்பெண்ணுக்காகக் கிணற்றின் அருகில் காத்திருந்தது போல் எந்நாளும் ஆலயத்தில் நற்கருணை வடிவில் நம் வருகைக்காகக் காத்திருக்கிறார். இறைவார்த்தை வழியாகவும், திருப்பலி வழியாகவும் தனிச் செபங்கள் வழியாகவும் இயேசுவோடு உரையாடும் போது தன்னை அப்பெண்ணுக்கு வெளிப்படுத்தியது போல, நமக்கும் வெளிப்படுத்துவார். நாமும் அவரின் இறையன்பைக் கண்டுணர்வோம். அவர் கூறியத் தாகத்தை, நிலைவாழ்வை நாமும் பெற்றிட இன்றைய திருப்பலியில் முழுமையாகப் பங்கேற்று வாழ்வுத் தரும் வற்றாத ஊற்றில் நீர் அருந்துவோம். வாரீர்.....

*வாசகமுன்னுரை**முதல் வாசக முன்னுரை*


தொடக்கநூலில் இஸ்ரயேல் மக்களை வாக்களித்த நர்ட்டிற்குப் பாலைவனத்தின் வழியாக இறைவன் அழைத்துவந்தபோது சலிப்படைந்தார்கள். மோசேவிற்கு எதிராய் முணுமுணுத் தொடங்கினர். தேர்ந்கு கொண்ட இனம் அடிமைகளாய் எகிப்தில் துன்பட்டு அழிந்து விடாமல் இருக்க மோசேயின் தலைமையில் அறுபுதமாய்க் கடல் கடந்து தேனும் பாலும் ஒடும் கானான் நாட்டிற்கு அழைத்து வந்தார். ஆனாலும் மக்கள் ஆண்டவரைச் சோதிக்க அவரும் அவர்களிடம் பரிவோடு இருந்தார் என்பதைக் கூறும் இன்றைய முதல் வாசகத்திற்குக் கவனமுடன் கேட்போம்.

*இரண்டாம் வாசக முன்னுரை*


கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தைக் கொடையாகக் கொண்டு பாவத்திற்கும், வேதனைக்கும் மத்தியில் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவராக வாழும்போது அளவிட முடியாத ஆண்டவரின் அன்பைக் கொடையாகப் பெறுகிறோம். ஏனென்றால் தன் ஓரே பேரான மகனை, பாவத்தில் வாழும் மனித இனத்தின் மத்தியில் இறைவன் அனுப்பினார். அவரது விலைமதிப்பற்றத் திருஇரத்தத்தின் வழியாக நம்மை மீட்டுத் தம் கொடைகளால் நம்மை நிரப்புகிறார். இந்த அளவுகடந்த இறைவனின் அன்பையும், இரக்கத்தையும் நமக்கு வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வைச் சிந்திக்க இன்றைய இரண்டாம் வாசகம் தூண்டுகிறது

*பதிலுரைப் பாடல்*


பல்லவி : உங்கள் இதயத்தைக் கடினப்படுத்தாதீர் ஆண்டவர் குரலைக் கேட்டிடுவீர்
திருப்பாடல்கள்: 95: 1-2, 6-7,7-9

வாருங்கள்; ஆண்டவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்; நமது மீட்பின் பாறையைப் போற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள்.  நன்றியுடன் அவர் திருமுன் செல்வோம்; புகழ்ப் பாக்களால் அவரைப் போற்றி ஆர்ப்பரிப்போம். பல்லவி

வாருங்கள்; தாள்பணிந்து அவரைத் தொழுவோம்; நம்மை உருவாக்கிய ஆண்டவர்முன் முழந்தாளிடுவோம். அவரே நம் கடவுள்; நாமோ அவரது மேய்ச்சலின் மக்கள்; நாம் அவர் பேணிக்காக்கும் ஆடுகள். பல்லவி

இன்று நீங்கள் அவரது குரலுக்குச் செவிகொடுத்தால் எத்துணை நலம்! அன்று மெரிபாவிலும், பாலை நிலத்தில் மாசாவிலும் செய்ததுபோல், உங்கள் இதயத்தைக் கடினப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள்.  அங்கே உங்கள் மூதாதையர் என்னைச் சோதித்தனர்; என் செயல்களைக் கண்டிருந்தும் என்னைச் சோதித்துப் பார்த்தனர்.   பல்லவி

*நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி :-*


ஆண்டவரே! நீர் உண்மையில் உலகின் மீட்பர். நான் தாகம் கொள்ளாதபடி வாழ்வு தரும் தண்ணீரை எனக்கு அளித்தருளும்.

*மன்றாட்டுகள்*


1 நிலைவாழ்வுத் தரும் ஊற்றாகிய எம் இறைவா! எம் திருஅவையின் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், அருட்பணியாளர்கள், பொது நிலையினர் ஆகிய அனைவரும் இறைஇயேசுவின் பணிவாழ்வைத் தங்கள் சொல்லாலும், செயலாலும் அனைத்து மாந்தருக்கும் வேறுபாடின்றி, நீதி உண்மை ஆகியவற்றை இவ்வுலக வாழ்வில் அனைவரும் மதிக்கத்தக்க வகையில் வழங்கிடத் தேவையான அருளைப் பொழிந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை வேண்டுகிறோம்.

2. நிலைவாழ்வுத் தரும் ஊற்றாகிய எம் இறைவா! இன்றைய சமூக வாழ்வில் நாங்கள் எதிர்கொள்ளும் அனைத்துப் பிரச்சினைகளையும் உம்பாதம் வைக்கின்றோம். பாவ வாழ்வில் மூழ்கிப் போன எங்கள் அனைவரையும் உமது கருணையாம் வாழ்வு தரும் தண்ணீரால் மீட்டிட உம் பெலனை, ஆற்றலை, சக்தியை நாங்கள் நிறைவாய் பெற்றிட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.

3 நிலைவாழ்வுத் தரும் ஊற்றாகிய எம் இறைவா! வேதனை நிறைந்த எங்கள் மனங்களில் எதிர்கால வாழ்வை நினைத்து, கிடைத்த வாழ்வை, பெற்ற மகிழ்ச்சியை, உறவுகளை இழக்காமல் எம் குடும்பங்களில் ஒற்றுமையையும், மற்றவாகளை மன்னித்து எம் சகோதரச் சகோதரிகளாய் பாவித்துச் சாமாரியப் பெண்ணைப் போல எங்கள் தவறுகளை ஏற்று அனைவரையும் அன்புப் பாரட்ட வேண்டிய மனஉறுதியையும், அவற்றைச் செயலில் காட்டு விவேகத்தையும் அருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

4 நிலைவாழ்வுத் தரும் ஊற்றாகிய எம் இறைவா! சமாரியப் பெண் உம்மை மீட்பர், நிலைவாழ்வுத் தரும் ஊற்று என்பதைக் கண்டு கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் உம்மை அறிவித்தது போல நாங்களும் உமது இரக்கத்தையும், அன்பையும் இத்தவக்காலத்தில் உய்த்துணர்ந்து, உம் சீடர்கள் என்ற உணர்வைப் பெற்றுச் செபம், தவம், தர்மம் ஆகியவற்றின் மூலம் இறையரசை அறிவிக்க இணைந்துச் செயல்பட வேண்டிய வரங்களை வழங்கிட இறைவா உம்மிடம் மன்றாடுகிறோம்...

                                    www.anbinmadal.org

Wednesday, March 8, 2017

தவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு 12.03.2017

*தவக்காலம்  இரண்டாம் ஞாயிறு  12.03.2017*


*இன்றைய நற்செய்தி வாசகங்கள்*


தொடக்கநூல் 12:1-4
திமோத்தேயு 1:8-10
மத்தேயு 17:1-9

*முன்னுரை*


அன்புடையீர்,
முதல் தவக்கால இரண்டாம் ஞாயிறைச் சிறப்பிக்க மனமாற்றங்களைத் தேடி தெய்வத்தின் திருவடி நோக்கி வந்துள்ள இறைமக்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.
இன்றைய வாசகங்கள் நம்மை மனமாற்றத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கின்றன. மாற்றம் இல்லையேல் நம் வாழ்வில் ஏற்றமும் இல்லை. ஆபிராகம் தன் நாடு, வீடு, உற்றார் உறவினர்கள் இவை அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அறியாத புதிய நாட்டிற்குச் செல்லும்போது பல துன்பங்களை அனுபவித்தார். இறுதியில் கிடைத்த பரிசு விசுவாசத்தின் தந்தை ஆனார். இறைவனின் மகிமையை இயேசுவின் உருமாற்றத்தின்போது திருத்தூதர்கள் மூவரும் நேரில் கண்டனர். ஆனால் தாபோர் மலை அனுபவம் அடையும் முன் இறைமகன் இயேசு ஒலிவமலை அனுபவமும், கல்வாரி மலை அனுபவமும் பெற வேண்டும் என்பதைச் சீடர்கள் அறியவில்லை. வரப்போகும் துன்பத்தை எதிர்கொள்ளும் துணிவுக்கு முன் அச்சாரமாக இந்த மகிமையான ஒளிமயமான உருமாற்றத்தைக் காட்டுகிறார் இயேசு.
மீட்பின் பாதை என்பது புதுமைகளின் பாதை அல்ல. மாறாகத் துன்பங்கள் மற்றும் மாடுகளின் பாதை என்பதை இயேசு நன்கு உணர்கின்றார். இயேசு சந்தித்த்தைப் போலநாமும் நம் வாழிவிலி இத்தகைய சூழல்களைச் சந்திக்கின்றோம். இப்படிப்ட்டச் சூழ்நிலையில் இயேசுவைப்போல் செபத்தின் வழியாக இறை உதவியை நாடும்போது நாம் செல்ல வேண்டிய வழியை இயேசு நமக்குச் சுட்டிக்காட்டி நம்மை வழிநடத்துவார்.

*வாசகமுன்னுரை**முதல் வாசக முன்னுரை*


தொடக்கநூலில் இறைவன் ஆபிரகாமை அவர் அறியாத நாட்டிற்குச் செல்லுமாறு அழைக்கின்றார். ஆனால் ஆபிரகாம் செல்ல வேண்டிய பாதை அவருக்குத் தெளிவாக் கொடுக்கப்படவில்லை. வாக்களிக்கப்பட்டவை நிறைவேறவில்லை இருந்தாலும் அவர் மனம் தளராமல் இறுதிவரைக் கடவுளின் மேல் நம்பிக்கைக் கொண்டார். உயர்ந்த நிலையை அடையவதற்காக ஒன்றை இழப்பது மிகக் கடினமாக இருந்தாலும் அஃது ஒரு சுகமான சுமையே என்பதை இன்றைய முதல் வாசகத்தில் ஆபிரகாம் மூலம் எடுத்துக்காட்டுகிறது..

*இரண்டாம் வாசக முன்னுரை*


நற்செய்தியின் பொருட்டு உரோமைச் சிறையில் இருந்து திருத்தூதர் பவுல் தம் நண்பர் திமோத்தேயுவுக்கு எழுதிய மடலின் ஒரு பகுதியே இன்றைய வாசகம். துன்பத்தால் துவண்டுபோய் விடாதபடியும், மனவிரக்தியில் வெந்துப் போகாதபடி இருக்கும்படி அவரைக் கேட்டுக்கொள்கிறார். கடவுளின் வல்லமைக்கேற்ப நற்செய்தியின் பொருட்டுத் துன்பத்தில் பங்குகொள்ள அழைப்பு விடுக்கின்றார். துன்பத்தின் வழியாகத்தான் நமக்கு மீட்பு உண்டு. நாம் எவ்வாறு துன்பத்தை எதிர்கொள்கிறோம் என்பதைச் சிந்திக்க இன்றைய இரண்டாம் வாசகம் தூண்டுகிறது

*பதிலுரைப் பாடல்*

*பல்லவி : ஆண்டவரே! உமது பேரன்பு எங்கள் மீத இருப்பதாக!*

திருப்பாடல்கள்: 33: 4-5, 18-19, 20, 22ஆண்டவரின் வாக்கு நேர்மையானது; அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் நம்பிக்கைக்கு உரியவை.  அவர் நீதியையும் நேர்மையையும் விரும்புகின்றார்; அவரது பேரன்பால் பூவுலகு நிறைந்துள்ளது. பல்லவி
தமக்கு அஞ்சி நடப்போரையும் தம் பேரன்புக்காகக் காத்திருப்போரையும் ஆண்டவர் கண்ணோக்குகின்றார். அவர்கள் உயிரைச் சாவினின்று காக்கின்றார்; அவர்களைப் பஞ்சத்திலும் வாழ்விக்கின்றார். பல்லவி
நாம் ஆண்டவரை நம்பியிருக்கின்றோம்; அவரே நமக்குத் துணையும் கேடயமும் ஆவார்உம்மையே நாங்கள் நம்பியிருப்பதால், உமது பேரன்பு எங்கள்மீது இருப்பதாக!  பல்லவி

*நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி :-*


ஒளிரும் மேகத்தினின்று,தந்தையின் குரலொலி கேட்டது ;என் அன்பார்ந்த மைந்தர் இவரே: இவருக்குச் செவிசாயுங்கள்.

*மன்றாட்டுகள்*


1 நம்பிக்கைக் கொள்வோரைச் சூழந்து நிற்கும் பேரன்பு தெய்வமே! இத்தவக்காலத்தில் துன்புறும் உம் திருச்சபைக்காக வேண்டுகிறோம். உலகெங்கும் நற்செய்தியின் பொருட்டுத் துன்பங்களையும், தீவிரவாத்தையும் ஏதிர்கொள்ளும் திருச்சபையின் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் துன்பத்தால் துவண்டுபோய் விடாதபடியும், மனவிரக்தியில் வெந்துப் போகாதபடி இருக்கும்படியும் இருக்கவும், ஆபிரகாம் போல் தளராத நம்பிக்கையில் வாழவும் வேண்டிய அருளைப் பொழிந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை வேண்டுகிறோம்.

2. நம்பிக்கைக் கொள்வோரைச் சூழந்து நிற்கும் பேரன்பு தெய்வமே! நீர் வாக்களித்த நாட்டையும் வாழ்வையும் அடைய ஆபிரகாம் கொண்ட பொறுமையும், நம்பிக்கையும் எங்கள் குடும்பத்தார் அனைவரும் உணர்ந்து, துன்பத்தின் முடிவில் வெற்றியையும், மகிழ்ச்சியையும் பெற இத்தவக்காலத்தை நன்கு பயன்படுத்தி இறைமகன் இயேசுவைப்போல் பிறருக்காக உழைத்திடத் தேவையான நல்லமனநிலையைத் தந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.

3 நம்பிக்கைக் கொள்வோரைச் சூழந்து நிற்கும் பேரன்பு தெய்வமே! எம் குடும்பங்களின் பிள்ளைச் செல்வங்களை உம்மிடம் ஒப்படைக்கின்றோம். கல்வித் தேர்வுகளை எழுதிக் கொண்டிருக்கும் அவர்கள் தங்கள் நிலை உணர்ந்துச் சிறப்பாகச் செயல்படவும், பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்குக் கருத்தாய் கவனித்துக் கொள்ளவும், அதற்கு வேண்டிய நல்ல நற்சுகமும், அரவணைக்கும் அன்பையும் அருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

4 நம்பிக்கை கொள்வோரை சூழந்து நிற்கும் பேரன்பு தெய்வமே! பேராசையும் பொறாமையுமே சண்டை சச்சரவுக்குக் காரணம் என்பதை உணர்ந்து எம் நாட்டுத் தலைவர்கள் தீயசக்திகளின் வெளிபாடான பேராசையையும் பொறாமையையும் முற்றிலும் அவர்கள் உள்ளத்திலிருந்து நீக்கி எம் மக்கள் நலம் வாழ அவர்கள் உழைத்திட வேண்டி வரங்களை வழங்கிட இறைவா உம்மிடம் மன்றாடுகிறோம்..
                                               


  www.anbinmadal.org

Wednesday, March 1, 2017

தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு 05.03.2017

*தவக்காலம்  முதல் ஞாயிறு  05.03.2017*

Add caption


*இன்றைய நற்செய்தி வாசகங்கள்*


தொடக்கநூல் 2:7-9,3:1-7

உரோமையர் 5:12-19
மத்தேயு 4:1-11


*முன்னுரை*


அன்புடையீர்,
இயேசுவின் பாடுகள், மரணம், உயிர்ப்பு இவை தான் நம் கிறிஸ்தவ வாழ்வின் அடிப்படையும், ஆணிவேரும் ஆகும். இவற்றைத் தான் நாம் நாள்தோறும் திருப்பலியில் நினைவுகூர்ந்து கொண்டாடினாலும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சிந்தித்த சீர்தூக்கிப் பார்க்க நம்மைத் திருச்சபை அழைக்கிறது தவக்காலத்தின் வழியாக...

 இவ்வாண்டின் முதல் தவக்கால ஞாயிறைச் சிறப்பிக்க இத்திருப்பலியில் பங்கேற்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். தவக்காலம் என்றவுடன் ஏதோ கவலையோடும், வருத்தத்தோடும் காட்சி கொடுப்பது என்பதல்ல. மாறான இதுவே நம்பிக்கையின் காலம். இறைவனின் இரக்கத்தைச் சுவைக்கும் மகிழ்ச்சியின் காலம். ஒப்புரவின் நல்ல காலம். நிலைவாழ்வுக்கு உரமிடும் காலம். மனித வாழ்வில் சோதனை என்பது ஒரு தொடர்கதை. மனிதன் விரும்பினாலும், விரும்பாவிட்டாலும் அது மானிடரின் உள்ளத்தை வருடிக்கொண்டேயிருக்கிறது. ஆனால் அந்தச் சோதனைகளையும் வென்று சாதனை படைத்த நிகழ்வுதான் இன்றைய நற்செய்தி. இயேசு செய்த அரும்பெரும் சாதனை. ஆதிப்பெற்றோரின் அடிமைத்தனத்தால் பாவ வாழ்வில் நாமும் பாவநிலைக்கு இட்டுச் செல்லப்படுகின்றோம். ஆனால் இரண்டாம் ஆதாமாகிய கிறிஸ்துவின் வருகையில் பாவநிலையிலிருந்து வெற்றிப் பெற்ற புதுவாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றோம். இறைவார்த்தை இயேசுவுக்குச் சோதனைகளை வெல்ல உறுதுணையாக இருந்தது. எனவே நாமும் இறைவார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். இல்லையேல் “உங்களுக்கு மறைநூலும் தெரியாது. கடவுளின் வல்லமையும் தெரியாது” என்ற பரிசேயர்களைப் பார்த்துச் சொன்ன இயேசு நம்மையும் பார்த்துச் சொல்லுமுன் விழிப்புடன் செயல்படுவோம்.

*வாசகமுன்னுரை**முதல் வாசக முன்னுரை*


தொடக்கநூலில் இறைவன் உலகைப் படைத்து அவை அனைத்தும் நல்லது என்று கண்டு மானிடரைப் படைத்தார். தனது ஆவியை ஊதித் தன் சாயலாக உருவாக்கினார். ஆனால் சாத்தனின் சூழ்ச்சியில் சிக்குண்ட மானிடம் இறைவனின் கட்டளையை மீறியதால் தன் முதல் பாவத்தால் சாவை ஏற்றுக்கொண்டது. சாத்தனின் சோதனையில் தோல்வியடைந்தவன் தனக்குத் தானே கேடு விளைவித்தான்.இன்றைய முதல்வாசகத்தின் மூலம் நமக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் இறைவனின் வார்த்தைகளைக் கவனமுடன் மனதில் பதிவு செய்வோம்.

*இரண்டாம் வாசக முன்னுரை*


முதல் மனிதன் ஆதாம் செய்தப் பாவத்தால் சாவைக் கொணர்ந்தான். ஆயினும் கடவுளின் கட்டளைகளை மீறி பாவம் செய்யாதவரும் சாவுக்குள்ளானார்கள். ஒருவரின் குற்றம் எல்லா மனிதருக்கும் தண்டனைத் தீர்ப்பாய் அமைந்ததுபோல் ஒரே ஒருவரின் ஏற்புடைய செயல் எல்லா மனிதருக்கும் வாழ்வளிக்கும் விடுதலை தீர்ப்பாய் அமைந்தது. ஒரு மனிதரின் கீழ்படியாமையால் பலர் பாவிகளானது போல் ஒருவரின் கீழ்படிதலால் பலர் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்கள் ஆவார்கள். இவ்வாறு நாமும் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்களாக வாழ இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தின் மூலம் பவுலடியார் அழைக்கின்றார். கேட்போம் கவனமுடன்...

பதிலுரைப் பாடல்

பல்லவி : ஆண்டவரே! இரக்கமாயிரும்: ஏனெனில் நாங்கள் பாவம் செய்தோம்.
திருப்பாடல்கள்: 51: 1-4. 10-12,15


கடவுளே! உமது பேரன்புகேற்ப எனக்கு இரங்கும். உமது அளவற்ற இரக்கத்திற் கேற்ப என் குற்றங்களைத் துடைத்தருளும். என் தீவினை முற்றிலும் நீங்கும் படி என்னைக் கழுவியருளும். என் பாவம் அற்றுப்போகும்படி என்னைத் தூய்மைப் படுத்தியருளும். பல்லவி

ஏனெனில், என் குற்றங்களை நான் உணர்கின்றேன். என் பாவம் எப்போதும் என் மனக் கண்முன் நிற்கின்றது. உமக்கு எதிராக நான் பாவம் செய்தேன். உம் பார் வையில் தீயது செய்தேன். பல்லவி

கடவுளே! தூயதோர் உள்ளத்தை என்னுள்ளே படைத்தருளும். உறுதிதரும் ஆவியை, புதுப்பிக்கும் ஆவியை என்னுள்ளே உருவாக்கியருளும். உமது முன்னி லையிலிருந்து என்னைத் தள்ளிவிடாதேயும். உமது தூய ஆவியை என்னிடமிருந்து. எடுத்துவிடாதேயும். பல்லவி

உம் மீட்பின் மகிழ்ச்சியை மீண்டும் எனக்கு அளித்தருளும். தன்னார்வ மனம் தந்து என்னைத் தாங்கியருளும். என் தலைவரே! என் இதழ்களைத் திறந்தருளும். அப்பொழுது, என் வாய் உமக்குப் புகழ் சாற்றிடும். பல்லவி

*நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி*


 மனிதர் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல, மாறாக, கடவுளின் வாய்ச்சொல் ஒவ்வொன்றாலும் வாழ்வர்.

*மன்றாட்டுகள்*


1 பரிவன்புமிக்க எங்கள் தந்தையே! எம் இறைவா! தவம், செபம் பிறரன்பு என்ற இம்மூன்றுச் செயல்களால் உம் திருஅவை கிறிஸ்துவின் பாடுகளின் வெற்றியை இவ்வுலகமக்களுக்கு அறிவிக்கவும், சொல்வதைச் செயலில் காட்டி எம் விசுவாசம் உயிருள்ளதாக இருக்கவும், எம் பிறரன்புச் சேவையால் உலகமாந்தர்கள் அனைவரும் இறைமகன் இயேசுவில் நம்பிக்கைக் கொண்டு புதுவாழ்வு அடைந்திட வேண்டிய அருளைப் பொழிந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை வேண்டுகிறோம்

2. பரிவன்புமிக்க எங்கள் தந்தையே! எம் இறைவா! இதுவே தகுந்த காலம், இன்றே மீட்பு நாள் என்று அழைத்தீரே. நாங்கள் கிறிஸ்துவின் தூதர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து, இத்தவக்காலத்தை நன்கு பயன்படுத்திக் கடவுளோடு ஒப்புரவாகி, இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு ஏற்படையவர்களாய் மாற நல்லமனநிலையைத் தந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.

3 பரிவன்புமிக்க எங்கள் தந்தையே! எம் இறைவா! இன்றைய நாளில் தங்களின் கல்வித் தேர்வுகளை ஏழுதிக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் அன்புப் பிள்ளைகளை உம்மிடம் ஒப்படைக்கின்றோம். கருத்தாய் படித்த்தை நினைவில் வைக்க ஞாபக சக்தியை அளித்தருளும். அதைச் செவ்வனே எழுத வழிகாட்டும். தேர்வு நடக்கும் காலங்களில் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அன்பைப் பெருக்கிக் கரிசனையைக் காட்ட அருள்புரிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

4 பரிவன்புமிக்க எங்கள் தந்தையே! எம் இறைவா! இக்காலச்சூழலில் இரக்கமும், தூய்மையான உள்ளம் படைத்தோர், நீதியினிமித்தம் துன்புறுத்த படுவோர், இவர்கள் அனைவரும் உம் பொருட்டுத் துன்புறுத்தப்படும் போது உமது இரக்கப்பார்வையால், அடிமைதனத்திலிருந்து அன்று எம் முன்னேரை மீட்டதுபோலக் காக்கவும், இன்று உம்மை மட்டுமே நம்பிச் சரணகதியாக வரும் எம் அனைத்து மக்களையும் உமது பேராற்றலினால், இடிந்துபோன எம் வாழ்வை வென்றெடுக்கத் தேவையான உமது இரக்கப் பார்வையை எம் மீது பொழிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம்..

www.anbinmadal.org

Monday, February 27, 2017

திருநீற்றுப் புதன் 01.03.2017

திருநீற்றுப் புதன் - முதல் ஆண்டு  01.03.2017
இன்றைய வாசகங்கள்

யோவேல்2:12-18
2 கொரி 5:20-6:2
மத்தேய 6:1-,16-18


திருப்பலி முன்னுரை


    ஒப்பில்லா ஆன்ம மீட்பிற்கு நம்மை ஏற்புடையவர்களாக மாற்றுவதும், உன்னதத் தேவனோடு ஒன்றித்து உறவாட நம்மைத் தூண்டுவதுமானத் தவக்காலத்தின் தொடக்க நாள் இன்று. ஆசீர்வாதமான இந்நாட்களில் நாம் ஆவிதரித்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது அனைத்தும் வல்லவரின் அளவிடற்கரியக் கருணையாலேயே! இன்றைய நிகழ்வுகளும், வாசிக்கப்படும் வாசகங்களும், இசைக்கும் பாடல்களும் நிலத்திடை நம் வாழ்வு நிலையற்றது என்ற நினைவூட்டலைப் புரிந்து, ‘மனிதனே, நீ மண்ணாய் இருக்கின்றாய் - மண்ணுக்குத் திரும்புவாய்” என்ற மகத்தான உண்மையை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஊன்றிட முயல்வதாகக் காண்கின்றோம். எவை எவற்றை விண்ணகத்தந்தை மண்ணக மாந்தர்களாகிய நம்மிடமிருந்து எதிர்நோக்குகின்றார் என்பதை இறைவாக்கினர் யோவேலின் வழியாக அவரே கூறுவதை முதல் வாசகம் நமக்குச் சொல்லுகிறது. பெறற்கரியக் கொடையான மீட்பை நமதாக்கிக் கொள்ள நம்மை நாம் மனமாற்றத்திற்கு உட்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும், அதற்கு உரியக் காலம் இந்தப்பொழுதே என்பதையும் உணர்த்துவதாகத் திருத்தூதர் தூய பவுலின் திருமுகத்திலிருந்து தரப்படும் இரண்டாம் வாசகத்தால் நாம் கற்பிக்கப்படுகிறோம். திருத்தூதர் தூய மத்தேயுவின் பதிவிலிருந்து இன்றைய நற்செய்தி நமக்குத் தரப்பட இருக்கின்றது. அதில் செய்யும் அறச்செயல்களுக்கு விளம்பரம் தேடுபவர்களாக நாம் இருந்துவிடக்கூடாது; புரியும் தானதர்மங்கள், ஏறெடுக்கும் இறைவேண்டல்கள், மேற்கொள்ளும் நோன்பு ஆகியன இறைத்தந்தை மட்டுமே அறியும் ஒன்றாக இருத்தல் அவசியம் என்ற இயேசுவின் வார்த்தைகளை நாம் செவியேற்க இருக்கின்றோம். குன்றா விசுவாசத்தோடு, மனம் ஒன்றி நாம் எழுப்பும் இறைவேண்டல்கள்; ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தைத் தக்கவிதமாய்ப் பயன்படுத்தித் துப்புறவான உள்ளம்; வலக்கைப் புரிவதை இறைவன் அன்றி இடக்கை அறியாத நற்செயல்கள் ஆகிய இவற்றால் இறைதந்தையை மகிழ்விக்கவும், அதன் பலனாய் நிலைவாழ்வில் அவரை முகமுகமாயத் தரிசிக்கவும் இந்தத் திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுத்து மன்றாடுவோம்.முதல் வாசக முன்னுரை


    இறைவாக்கினர் யோவேல் வழியாக இறைவன் நம்மோடு பேசுவதையே நாம் இன்று முதல் வாசகமாகக் கேட்க இருக்கின்றோம். நெறி தவறி வாழ்பவர்களை ஆண் என்றும், பெண் என்றும் பாலினப் பாகுபாடு பார்க்காது, பழுத்த முதியோர் தொடங்கி, பச்சிளம் பாலகர்கள் வரை வயது வேறுபாடு பாராட்டாது, பரமதந்தை அழைக்கின்றார். ‘இப்போதாவது என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள்” என்று. அவரிடம் திரும்பி வருவதற்கு எவை, எவற்றைக் கைநெகிழ வேண்டும் என்பதையும், எவை, எவற்றைக் கைக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் பரம தந்தையே விரித்துரைக்கின்றார். எல்லை கடந்த அவரது அன்பும், இரக்கமும் திரும்பி வருவோருக்கு வழங்கப்படுவதை வாசகம் எடுத்துரைக்கின்றது. வாசிக்கக் கேட்போம். (யோவேல்.2:12-18)

இரண்டாம் வாசக முன்னுரை


    கிறிஸ்து இயேசுவின் தூதுவராய் திருத்தூதர் தூய பவுல், கொரிந்து நகர் விசுவாசிகளுக்கு விடுத்த வேண்டுகோளை நாம் இப்போது இரண்டாம் வாசகமாகச் செவியேற்க இருக்கின்றோம். பாவமாசு அனுகாதக் கிறிஸ்து இயேசுவை, பாவநிலைக்கு உட்படுத்தி, பரம தந்தை நம்மனைவருக்கும் அருளியிருக்கும் பெறற்கரியக் கொடைத் தான் மீட்பு. இத்தகைய ஒன்றினை நாம் இழந்துவிடக்கூடாது என்றும், நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நாட்களே மனமாற்றம் பெற்று, மீட்பிற்கான தகுதியை அடைய ஏற்றக் காலம் என்பதையும் நமக்கு வாசகம் எடுத்துரைக்கின்றது. செவியேற்பதோடு, விரைந்து செயல்படவும் முன்வருவோமாக. (2கொரி.5:20, 6:2)

விசுவாசிகளின் மன்றாட்டு


1) பரம தந்தையே - எம் இறைவா! பொதுநிலையினரான எங்களுக்கு ஆன்ம வழிகாட்டலைச் செய்து, ஞான நல்லுணர்வை ஊட்டவும், ஆலயத்திருப்பணி உள்ளிட்ட ஆன்மீகச் செயல்பாடுகளை அர்ப்பணிப்போடு ஆற்றவும், உம்மால் முன் குறிக்கப்பட்ட எங்கள் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், அருட்கன்னியர்கள் மற்றுமுள்ள துறவியர்களின் ஆன்ம, உடல் உள்ள நலன்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட நாங்கள் ஆசிக்கின்றோம். ஞானம் மற்றும் நல்லறிவுடன் கூடிய விழிப்புணர்வு இவர்களுக்கு அருளப்படவும், இவர் தம் இறை உறவும், உடன்படிக்கையும் வலுப்பெறவும், இவர்கள் எதிர்கொள்ளும் தீமைகள், இன்னல்கள், இக்கட்டுகள், இடையூறுகள் வலுவிழந்து உடைபடவும் வரம் தந்திட இறைவா! உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

2) பரம தந்தையே - எம் இறைவா! ஆன்மீக விடுதலைக்கான அருகதையை நாங்கள் அடைந்திடவும், அன்பா; இயேசுவின் அருமை நண்பர்களாய் ஆனந்தத்தில் திளைத்திடவும் ஆசிக்கின்றோம். இறைச்சட்டம் கூறும் நெறிமுறைகளை அப்பழுக்கின்றிக் கடைபிடித்து ஒழுகவும், ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தைத் தக்கவிதமாய்ப் பயன்படுத்தித் தூயவராய் துலங்கிடவும், விலை மதிப்பில்லா விடுதலையின் மக்களாக விளங்கிடவும் வரமருள - இறைவா! உம்மை மன்றாடுகிறோம். (யோவான்.8:31:32)

3) பரம தந்தையே - எம் இறைவா! நாங்கள் எங்கள் உயிரைக் காத்துக்கொள்ளவும், உரிமை வாழ்வின் உறுப்பினர்களாகும் தகுதியைப் பெற்றுக்கொள்ளவும், உன்னதர் இயேசுவைச் சார்ந்தவர்களாய் எண்ணப்படவும் ஆசிக்கின்றோம். எங்கள் ஆவல் செயல்வடிவம் பெற நாங்கள் தத்தம் சிலுவைகளை நித்தம், நித்தம் முறைப்பாடினின்றிச் சுமந்து இறைமகன் இயேசுவை பின்பற்றும் கருணையை வழங்கிடக் கோரி, இறைவா! உம்மை மன்றாடுகிறோம். (மத்.10:38-39)

4) பரம தந்தையே - எம் இறைவா! இருள் அகன்ற நண்பகலாய் எங்கள் வாழ்வு ஒளிரிந்திடவும், இயேசுவின் அடித்தடங்களைப் பின்தொடரும் அன்பர்களாய் நாங்கள் மிளிர்ந்திடவும், வறண்ட நிலை அகன்று, எம்மில் ஆன்மீக வளம் பெருகிடவும் ஆசிக்கின்றோம். பசித்திருப்போரிடத்து நாங்கள் காட்டும் பரிவாலும், வறியவர்களிடத்து நாங்கள் கொள்ளும் வாஞ்சையாலும், வாழ்வளிக்கும் இறைவார்த்தைகளை நாளும் நாங்கள் வாசித்துத் தியானிக்கும் வழக்கத்தாலும் பிறரன்பு எம்மில் பெரிதும் சுடர்விடும் வரம் கேட்டு, இறைவா! உம்மை மன்றாடுகிறோம். (எசாயா.58:10-11)

5)  பரம தந்தையே - எம் இறைவா!  தாம் செய்தது போல நாங்களும் செயல்படுமாறு உம் திருமகனும், எங்கள் மீட்பருமான கிறிஸ்து இயேசு பல்வேறு முன்மாதிரிகைகளை எங்களுக்கு தந்துள்ளார். அவற்றைக் கடைபிடித்து எங்கள் வாழ்வில் நாங்கள் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்க வேண்டுமென்று பெரிதும் ஆசிக்கின்றோம். பாலைவெளியில் தம்மைப் பின்தொடர்ந்து வந்தவர்களின் பசியைப் போக்கிய இயேசுவின் பரிவு - கல்லெறிந்து கொல்லப்படயிருந்த பெண்ணை காப்பாற்றி மன்னித்த இயேசுவின் கருணை சீடர்களின் பாதங்களைக் கழுவுவதற்காகத் தம்மை தரை மட்டும் தாழ்த்திய அவரின் தாழ்ச்சி - சிறைபடவும், வதையுறவும் தம்மை முழுமையாய் அரிப்பணித்த தியாகம் - சிலுவைச் சாவிற்கு காரணமான அத்தனை பேர்களையும் மன்னித்த மாண்பு - அவர்கள் பொருட்டு பரமதந்தையிடம் சமர்ப்பித்த மன்றாட்டு. இயேசுவின் இத்தகு அரிய பண்புகளை நித்தமும் தியானிப்பவர்களாய் நாம் வாழ்ந்து, அதன் பயனாய் உண்மையும், உத்தமுமான கிறிஸ்தவனாக, கிறிஸ்தவளாக வாழும் வரம் கேட்டு, இறைவா! உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
எழுதியவர் திரு எம்.எம். லூயிஸ்

Wednesday, February 22, 2017

பொதுக்காலம் எட்டாம் ஞாயிறு 26.02.2017*பொதுக்காலம்  எட்டாம் ஞாயிறு  26.02.2017*
*இன்றைய நற்செய்தி வாசகங்கள்*

*முன்னுரை*ஆண்டில் பொதுக் காலத்தின் ட்டாம் ஞாயிறான இன்று இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் அனைவருக்கும் அன்பு வாழ்த்துகள்.  கவலையில்லாத மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் இத்திருப்பலியில் பங்கேற்க அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.

இன்றைய வாசகங்கள் கவலைப்படுவதால் நாம் எதையும் சாதிக்கமுடியாது என்பதை தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றது. ஆனால் கவலையில்லாத மாந்தரைக் காண்பது அரிது. எல்லாவற்கும் கவலைப்பட்டு வாழ்க்கை இழந்த பலரை இன்று காண்கின்றோம். இறைவன் எவ்வளவு ஆழமாக அன்பு செய்கின்றார் என்றால் உன் தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறவேன் என்று ஆறுதல் தருகின்றார். நமக்காக ஒருவர் கவலைப்படும் போது நாம் ஏன் கவலைப்படவேண்டும். அவை அனைத்தையும் அவரிடமே ஒப்படைத்துவிடுவோம். அதற்காக தானே தன் அன்பார்ந்த  மகனை நமக்குத் தந்தார். காட்டு செடிகளுக்கு வண்ணமலர்களால் அழகு பார்ப்பவர், வானத்துப்பறவைகளுக்கு உணவளிப்பவர்  நம் வானகத்தந்தை தன் சாயலாகப் படைத்து பராமரித்த வரும் அவா நமக்கு எத்தகைய கைம்மாறு அளித்து பாதுக்காக்கின்றார் என்ற நல்சிந்தனைகளை மனதில் பதித்து நம்பிக்கையோடு இறைவார்த்தையில் ஊன்றி இந்த உலகை வலம் வருவோம். நாளைய கவலைகளை மறந்து உடன்பயணிக்கும் இயேசுவின் கரம் பற்றி இன்றைய திருப்பலியில் கலந்திடுவோம். வாரீர்.

..


*வாசகமுன்னுரை**முதல் வாசக முன்னுரை*
இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இறைவாக்கு உரைக்கும் எசாயா, கடவுள் மறந்துவிட்டாரா? அல்லது மறக்கவில்லையா? என்ற பிளவுபட்ட நிலையைச் சரி செய்கின்றார். எபிரேயத்தில் 'மறத்தல்' என்பது 'புறக்கணித்தல்'. நாம் எதைப் புறக்கணிக்கிறோமோ அதைத்தானே மறந்துவிடுகிறோம். இஸ்ரயேல் மக்கள் கடவுளை மறந்தனர். இருந்தாலும், கடவுளின் மற்றொரு தன்மை - அவரின் தாய்மை அவரின் தண்டித்தலை விட அது மேலோங்கி நிற்கிறது. வலுவற்ற குழந்தையான இஸ்ரயேல் மக்களைத் தன் இரக்கத்தால் தாயாகத் தாங்குகின்றார். அவர்களைக் குனிந்துப் பார்க்கின்றவராக இருக்கின்றார் யாவே இறைவன். அவரின் தாயுள்ளத்தைப் புடமிட்டுக் காட்டும் இவ்வாசகத்திற்குச் செவிமேடுப்போம்.
*இரண்டாம் வாசக முன்னுரை*இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் கொரிந்து நகரத் திருச்சபையில் நிலவியப் பிளவுகளைக் கடிந்து கொள்ளும் பவுல், இதற்கான அதிகாரம் தனக்குக் கடவுளிடமிருந்தே வருகிறது என்கிறார். மற்றவர்களும், தானும் தனக்குத் தரும் தீர்ப்பு தேவையில்லை எனவும்இறைவன் ஒருவரே தீர்ப்பிடுபவர் எனவும் சொல்கிறார் பவுல். மற்றவர்களின் தீர்ப்பை மனதில் கொண்டால் பவுல் அவர்கள் சார்பாக நடந்து கொள்ளவும், ஆள்பார்த்துச் செயல்படவும் வாய்ப்புக்கள் உண்டு. தனக்குத் தானே தீர்ப்பிட்டுக் கொண்டால் அது சில நேரங்களில் குற்றவுணர்வில் போய் முடியலாம். ஆக, தீர்ப்பைக் கடவுளுக்கு விட்டுவிடுகின்றார் திருத்தூதர் பவுல். இவ்வாறு திருத்தூதர் பவுலடியாரின் கொரிந்தியர்ருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வரும் வார்த்தைகளைக் கவனமுடன் செவிமெடுப்போம்.


பதிலுரைப் பாடல்
திபா
62: 1-2. 5-6. 7-8
பல்லவி: என் நெஞ்சே கடவுளுக்காக மௌனமாய்க் காத்திரு.


கடவுளின் செயலுக்காக நான் மௌனமாய்க் காத்திருக்கின்றேன்; எனக்கு மீட்பு கிடைப்பது அவரிடமிருந்தேஉண்மையாகவே என் கற்பாறையும் மீட்பும் அவரே; என் கோட்டையும் அவரே; எனவே நான் சிறிதும் அசைவுறேன். - பல்லவி


நெஞ்சே கடவுளுக்காக மௌனமாய்க் காத்திரு; ஏனெனில், நான் எதிர்பார்க்கும் நலன் வருவது அவரிடமிருந்தே; உண்மையாகவே, என் கற்பாறையும் மீட்பும் அவரே. எனவே, நான் சிறிதும் அசைவுறேன்.- பல்லவி


என் மீட்பும் மேன்மையும் கடவுளிடமே இருக்கின்றன; என் வலிமைமிகு கற்பாறையும் புகலிடமும் கடவுளே.  மக்களே! எக்காலத்திலும் அவரையே நம்புங்கள்; அவர் முன்னிலையில்உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதைத் திறந்து கொட்டுங்கள். - பல்லவி


நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி


அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! கடவுளுடைய வார்த்தை உயிருள்ளது, ஆற்றல் வாய்ந்தது; உள்ளத்தின் சிந்தனைகளையும் நோக்கங்களையும் சீர்தூக்கிப் பார்க்கிறது. அல்லேலூயா.


*மன்றாட்டுகள்*


1. தந்தையும் தாயும் ஆன வல்லரே எம் இறைவா!  எம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், ஆயர்கள், குருக்கள் மற்றும் துறவியர் அனைவரும் உண்மையான பணியாளர்களாகவும், எல்லோரின் நம்பிக்கைக்குரிவர்களாகவும், மக்களின் உன்னத வழிகாட்டிகளாகவும் இருந்திட வேண்டிய அருளைப் பொழிந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை வேண்டுகிறோம்.


2. தந்தையும் தாயும் ஆன வல்லரே எம் இறைவா!  நாட்டை ஆளும் அரசியல் தலைவர்கள் அனைவரையும் உம் பாதம் அர்ப்பணிக்கின்றோம். அவர்கள் கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளைப் பின்பற்றித் தங்களை வெறும் மக்களை ஆளுகின்ற ஆணவ வர்க்கமாக இல்லாமல், மக்களின் பணிசெய்வதற்கே என்ற நல்ல மனநிலையைத் தந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.


3. தந்தையும் தாயும் ஆன வல்லரே எம் இறைவா!  எங்களை பராமரித்து பாதுகாத்த எம் பெரியவர்கள் இன்று ஆதரவின்றி, அனாதைகளாக்கப்பட்டு, தெரு ஒரங்களிலும், பேருந்து நிலையங்களிலும் முதியோர் இல்லங்களிலும் தனித்து விடப்பட்டு , அவர்கள் படும் வேதனைகள் தொடர் நிகழ்வாகவே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவே அவர்கள் உம் இறை இரக்கத்தினால்,பாதுகாப்புடன் வாழ,  இத்தலைமுறையினர் பெரியவர்களின் மேன்மையை உணர்ந்து அவர்களை பாதுகாக்க தேவையான அருளை பொழிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம்..


4. தந்தையும் தாயும் ஆன வல்லரே எம் இறைவா!  எம் தமிழகத்தில் நடைபெறவிருக்கும் அரசுதேர்வு எழுதப்போகும் அனைத்து மாணவ மாணவியர்களை உம் பாதத்தில் வைக்கின்றோம். அவர்கள் பயம், கவலை, மறதி போன்ற தீயசக்திகளிடமிருந்து விடுவித்துஞானத்தோடு செயல்பட, எதிர்காலத்தின் கனவுகள் நினைவாகிட உம் ஆவியின் வல்லமையை பொழிந்திட வேண்டுமென்ற இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.www.anbinmadal.org


Tuesday, February 14, 2017

பொதுக்காலம் ஏழாம் ஞாயிறு 19.02.2017

*பொதுக்காலம் ஏழாம் ஞாயிறு  19.02.2017**இன்றைய நற்செய்தி வாசகங்கள்*

லேவியர் 19:1-2,17-18
1கொரிந்தியர் 3:16-23
மத்தேயு 5:38-48


*முன்னுரை*


பொதுக் காலத்தின் ஏழாம் ஞாயிறுத் திருப்பலிக் கொண்டாடத்தில் பங்கேற்க வந்துள்ள இறைமகன் இயேசுவின் அன்பர்களே! உங்களை அன்புடன் மகிழ்வுடன் வரவேற்கிறோம்.
இன்றைய வாசகங்கள் நம் மனதில் அன்பை விதைக்கின்றன. இறைமகன் இயேசுவின் விழுமியமாகிய அன்பு நம் வாழ்வில் நிலைநாட்டி அவரே நமக்கு முன்மாதிரியாகத் திகழ்ந்தார். அவரின் முக்கியக் கட்டளையாகிய உன்னைப்போல் உன் அயலானை நேசி. அவர் உமது எதிரியாக இருந்தாலும் அன்புச் செய். அவருக்காய் இறைவனிடம் மன்றாடு என்பதே! அதற்கான நம் வாழ்நாள் முன்னோடித் தான் மக்களின் திருத்தந்தை இரண்டாம் ஜான்பால். தன்னைச் சுட்டவனை மன்னித்துத் தன் நண்பனாக ஏற்றுக்கொண்ட அவர், அலி அஃகாவைச் சிறையில் சந்தித்து இறைமகன் இயேசுவின் அன்பை வெளிப்படுத்தினார். நாம் புனிதராய் இருப்பதுபோல நீங்களும் புனிதராய் இருங்கள் என்று இறைவன் அழைக்கின்றார். புனித வாழ்வு என்பது பிறரன்பைப் பொறுத்தே அமைகின்றது.தவறுக்குத் தவறு செய்யாமல், தீமைக்குத் தீமை செய்யாமல் பிறரை மன்னிக்கும் மேலான நிலைக்கு உயர்ந்து வர இயேசு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றார். இத்தகைய நல்ல இதயம் உள்ளவர்களாக மாறும் போதுதான் நாம் கடவுளைப் போலத் தூயவர்களாக, நிறைவுள்ளவர்களாக வாழ முடியும். இத்தகைய வாழ்வுக்கு இயேசு நம்மை அழைக்கின்றார். இயேசுவுக்கு நாம் தரும் பதில் தான் என்ன? சிந்திப்போம். இத்திருப்பலியில் இயேசுவின் அன்புடன் கலந்து விடைகாணச் செபிப்போம்.

*வாசகமுன்னுரை**முதல் வாசக முன்னுரை*


அன்பு வழி புனிதமும், புனிதம் வழி நிறைவும் காண வேண்டும் என நம் திருஅவை விரும்புகிறது. அநீதியை அதட்டிக் கேட்கும் அன்பும், நீதிக்குத் தோள் கொடுக்கும் அன்பும், குற்றத்தைச் சுட்டிக்காட்டும் அன்பும், அயலானின் பிரதிபலிக்கும் அன்பும் தான் ஒரு மனிதனைப் புனிதத்தின் நிறைவுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. நாம் புனிதராய் இருப்பதுபோல நீங்களும் புனிதராய் இருங்கள் என்கிறார் இறைவன். இக்கருத்துகளை எடுத்துரைக்கும் லேவியர் நூலிலிருந்து வரும் இன்றைய முதல்வாசகத்தைக் கவனமுடன் கேட்டு மனதில் பதிவு செய்வோம்.*இரண்டாம் வாசக முன்னுரை*


நமது இதயத்திற்குள்ளே கடவுளின் ஆவியானவர் குடி கொண்டிருக்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டு மக்களுக்குக் கிடைக்காத பாக்கியம் நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறது. அந்தப் பாக்கியமே நாம் பெற்றிருக்கும் தூயஆவி. ஒருவர் கடவுளின் கோவிலை அழித்தால் கடவுள் அவரை அழித்துவிடுவார். இவ்வுலக ஞானம் கடவுளின் முன் மடமையே மனிதரைக் குறித்து யாரும் பெருமைப் பாராட்டலாகாது. நாம் அனைவரும் கிறிஸ்துவிற்கு உரியவர்கள் என்று திருத்தூதர் பவுலடியார் இயம்பும் கொரிந்தியர்ருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திற்குக் கவனமுடன் செவிமெடுப்போம்.


*பதிலுரைப்பாடல்*

பல்லவி: ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் கொண்டவர்.

திருப்பாடல்: 103: 1-2, 3-4, 8, 10,12-13


என் உயிரே! ஆண்டவரைப் போற்றிடு! என் முழு உளமே! அவரது திருப்பெயரை ஏத்திடு!  என் உயிரே! ஆண்டவரைப் போற்றிடு! அவருடைய கனிவான செயல்கள் அனைத்தையும் மறவாதே!. . பல்லவி 

அவர் உன் குற்றங்களையெல்லாம் மன்னிக்கின்றார்; உன் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்குகின்றார். அவர் உன் உயிரைப் படுகுழியினின்று மீட்கின்றார்; அவர் உனக்குப் பேரன்பையும் இரக்கத்தையும் மணிமுடியாகச் சூட்டுகின்றார்.. பல்லவி 

ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் கொண்டவர்; நீடிய பொறுமையும் பேரன்பும் உள்ளவர். அவர் நம் பாவங்களுக்கு ஏற்ப நம்மை நடத்துவதில்லை; நம் குற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்மைத் தண்டிப்பதில்லை. பல்லவி 

மேற்கினின்று கிழக்கு எத்துணைத் தொலைவிலுள்ளதோ; அத்துணைத் தொலைவிற்கு நம் குற்றங்களை நம்மிடமிருந்து அவர் அகற்றுகின்றார். தந்தை தம் பிள்ளைகள்மீது இரக்கம் காட்டுவதுபோல் ஆண்டவர் தமக்கு அஞ்சுவோர் மீது இரங்குகிறார்..  பல்லவி


நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி


 அல்லேலூயா,அல்லேலூயா! கிறிஸ்துவின் வார்த்தையைக் கடைப்பிடிப்போரிடம் கடவுளின் அன்பு உண்மையாகவே நிறைவடைகிறது. அல்லேலூயா!*மன்றாட்டுகள்*


1 என்றும் மாறாப் பேரன்பு கொண்ட எம் இறைவா! எம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், ஆயர்கள், குருக்கள், துறவியர் மற்றும், எம்மையும் அன்பும் புனிதமும் நிறைந்த தூய ஆவியாரின் ஆலயமாகவும், தீமைச் செய்வோரை அன்பால் அரவணைத்து உம் அன்பின் பாதையில் வழி நடத்திச் செல்லத் தேவையான இறைஞானத்தைத் தந்தருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை வேண்டுகிறோம்

2. என்றும் மாறாப் பேரன்பு கொண்ட எம் இறைவா! மாந்தர்கள் அனைவரும் தூய ஆவியானவரின் ஆலயம் என்பதை ஒருபோதும் மறவாமல் இருக்கவும், அவ்வாலயத்தின் தூய்மை ஒருபோதும் கேடாமல் பாதுகாத்து, பகைமையை வேரறுத்து அன்பை வளர்த்திடும் இல்லமாகவும்,  நன்மைகளின் ஊற்றாகவும் மாறிடத் தேவையான அருளைப் பொழிந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

3. என்றும் மாறாப் பேரன்பு கொண்ட எம் இறைவா! இன்றைய பதட்டமான சூழலில் தங்களின் கல்வித் தேர்வுகளை எழுதிவருபவர்களுக்கும், வரும் தேர்வுகளுக்குத் தம்மையே தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவச் செல்வங்களுக்கு நல்ல புரிதலையும், படித்தவற்றை மறந்திடாமல் இருக்க நல்ல ஞாபகசக்தியையும், நல்ல உடல்நிலையும் தந்துச் சிறப்பாகத் தேர்வுகள் எழுதி வெற்றிபெறத் தேவையான வரங்களை அருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

4. என்றும் மாறாப் பேரன்பு கொண்ட எம் இறைவா! எங்கள் குடும்பங்களில் சகோதர பிணைப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்திடவும், உறவுகள் மேன்படவும், தூய ஆவியின் கொடைகள் எம் இல்லங்களில் தங்கி எம் இல்லத்திலுள்ள அனைவரையும் வழி நடத்திடவும், வேற்றுமைகள் ஒழிந்து, மன்னிப்பே மாண்பு என்பதை உணர்ந்து வாழ்ந்திட அருள்மாரிப் பொழியவேண்டுமென்று இறைவா உம்மை இறைஞ்சுகின்றோம்.


                                                                       www.anbinmadal.org